Gabinet Medycyny Szkolnej

Pracuje u nas pielęgniarka – specjalistka pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.